Omekšavanje vode

Uređaji za omekšavanje vode

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

Omekšavanje vode

Ukupnu tvrdoću vode (UT) čine sve soli kalcijuma i magnezijuma rastvorene u njoj. Ukupna tvrdoća se deli na karbonatnu (KT) i nekarbonatnu (NT) tvrdoću. Karbonatnu tvrdoću čine bikarbonati kalcijuma i magnezijuma: Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2, a nekarbonatnu njihovi hloridi CaCl2, MgCl2, sulfati CaSO4, MgSO4 i nitrati Ca(NO3)2 i Mg(NO3)2.

U mnogim tehnološkim procesima tvrdoća vode smeta, npr.:

- kod termoenergetskih postrojenja karbonatna tvrdoća izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, te stvara velike probleme u njihovom radu, sapuni i deterdženti npr. reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata,

- kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu.

Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, hotelima, auto praonama, praonama veša kao i u mnogim drugim slučajevima u kojima tvrdoća vode može praviti određene probleme.

       
Omekšivači Compact Omekšivači 255 Omekšivači Performa Omekšivači Magnum
       
Kompaktna konstrukcija,potpuno automatski omekšivač, kapacitet do 1200 l/h, idealan za pripremu omekšane vode u domaćinstvima Potpuno automatski omekšivači kapaciteta do 3200 l/h.
Simpla i duplex varijante.
Potpuno automatski omekšivači kapaciteta do 5500 l/h.
Simpla i duplex varijante.
Potpuno automatski omekšivači kapaciteta do 18 000l/h.
Simpla i duplex varijante.
       

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720