Deferizacija i demanganizacija

Deferizacija, demanganizacija, uklanjanje arsena

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

Deferizacija (uklanjanje gvožđa), demanganizacija (uklanjanje mangana), uklanjanje arsena i vodoniksulfida

deferizator

Deferizatori su uređaji za uklanjanje rastvorenog gvožđa i mangana iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese posebno u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji i sl. ili pak učiniti vodu vrlo neprijatnom za piće. Deferizatori su punjeni specijalnom katalitičko-filterskom masom koja katalitički oksidiše rastvoreno gvožđe i mangan u nerastvornu formu njihovih hidroksida i jednostavno ih otfiltrira na sebi. Za uklanjanje gvožđa i mangana koristimo filterske ispune kao što su Birm i greensand. Filteri koje ugrađujemo su sa kontinualnom ili periodičnom regeneracijom.

Ukoliko voda sadrži dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika tada se bira ispuna filtera sa kojom se voda jednostavno filtrira na deferizatoru i pri tome se iz nje uklanja gvožđe i mangan.

Ukoliko voda ne sadrži dovoljno rastvorenog kiseonika (što je obično slučaj kod voda iz dubokih bunara) moguća su dva načina rada deferizatora. Jedan način je da se dodaje neko oksidaciono sredstvo kao što je npr. kalijum-permanganat ili neki oblik hlora. Sredstvo se dodaje odgovarajućom dozir pumpom spregnutom sa meračem protoka kako bi se održala ista koncentracija bez obzira na promene protoka. Drugi način je da se periodično vrši regeneracija katalitičko filterske ispune propuštanjem nekog oksidacionog sredstva.

Periodičnim povratnim ispiranjem otfiltrirani talozi se jednostavno izbacuju iz uređaja, što uz visoku efikasnost, čini eksploatacione troškove sasvim zanemarljivim. Proizvode se za sve kapacitete sa potpuno automatskim upravljanjem. Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.
Tehnički podaci
 
Tip filtera Dimenzije kolone d x h (mm) Zapremina kolone
(l)
Zapremina ispune
(l)
Radni protok
(m3/h)
Priključci (")
DEF-0844 208 x 1124 33.6 22 0.4 1/2
DEF-1054 257 x 1379 60.7 44 0.6 1
DEF-1354 334 x 1385 103.1 70 1.0 1
DEF-1465 369 x 1805 140.0 100 1.2 1
DEF-1665 406 x 1800 185.0 120 1.5 1 1/4
DEF-2160 552 x 1745 310.0 200 2.8 1 1/4
DEF-2469 610 x 1870 450.0 300 3.5 1 1/2
DEF-3072 770 x 1896 710.0 450 5.7 1 1/2
DEF-3672 938 x 2001 1020.0 650 8.0 1 1/2
DEF-4272 1074 x 2485 1360.0 850 11.0 2
DEF-4872 1220 x 2500 1840.0 1200 14.0 2 1/2

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720