Muljne pumpe

Pumpe za muljnu i otpadnu vodu

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

muljne pumpe
Pumpe za muljnu i otpadnu vodu

DP pumps-ov širok opseg pumpi i veliki broj projekata potvrđuju ozbiljnost u transportu otpadne vode. Sigurnost i pouzdanost u radu su glavne karakteristike svih pumpi i zadovoljavaju najvišlje standarde.

Širok opseg mogućnosti
Otpadne vode su veoma opsežno područje. Zbog toga DP pumps nudi široku paletu pumpi primenljivih u raznim uslovima rada u industriji,tretmanu otpadnih voda, kao i u domaćinstvima.

Muljne pumpe se nude u raznim varijantama sa votrex obrtnim kolom, meljačem ili sekačem i nude se u raznim varijantama i kapacitetima. Sve pumpe garantuju visoku pouzdanost koja prati sve DP pumps pumpe. Izbor pravog obrtnog kola zavisi od radnih uslova i načina na koji treba rukovati sa prisutnim čvrstim materijama u vodi. DP pumps nudi široku paletu rešenja za transport vode sa manjim ili većim čvrstim materijama, vlaknastih materijala, gasova ili mulja.

Vortex obrtno kolo
Vortex obrtno kolo je nezačepljavajuće obrtno kolo visoke efikasnosti. Najbolje je za upotrebu na vodi sa sadržajem čvrstih materija, dugačkih vlaknastih materija i značajnim sadržajem peska ili drugih abrazivnih materija.

Obrtno kolo - sekač
Nezačepljavajuće obrtno kolo sa ojačanim sečivima za sečenje raznih čvrstih materija koje se nalaze u industrijskim, poljoprivrednim i otpadnim vodama u domaćinstvima.

Obrtno kolo - meljač
Nezačepljavajuće obrtno kolo sa ojačanim zupcima za mlevenje raznih čvrstih materija koje se nalaze u industrijskim, poljoprivrednim i otpadnim vodama u domaćinstvima. Meljač te čvrste materije pretvara u kašu i zbog toga je posle pumpe moguće koristiti instalaciju manjih dimenzija.

Jednostruko/dvostruko obrtno kolo
Poluotvoreno jednostruko obrtno kolo je nezačepljavajuće sa velikim slobodnim prolazom. Pogodno za transport vode sa sadžajem velikih čvrstih materija i vlaknastih materija sa visokim kapacitetom. Poluotvoreno obrtno kolo ima iste karakteristike kao i dvostruko, osim što ima manji izlazni pritisak.

Tip pumpe muljna pumpa muljna pumpa muljna pumpa muljna pumpa
  DRV DRS DRSK DVV
Obrtno kolo obrtno kolo obrtno kolo obrtno kolo obrtno kolo
  Vortex Sekač Meljač DVV vortex
         
Prednosti - bez održavanja
- termička zaštita motora
- senzor tečnosti u motoru
- jednostavno povezivanje
- elementi za montažu od NČ
- bez održavanja
- termička zaštita motora
- senzor tečnosti u motoru
- jednostavno povezivanje
- elementi za montažu od NČ
- bez održavanja
- termička zaštita motora
- senzor tečnosti u motoru
- jednostavno povezivanje
- elementi za montažu od NČ
- termička zaštita motora
- zaštićeni ležaji za podmazivanje
tokom čitavog radnog veka
         
Visina dizanja 28 m 50 m 15 m 26 m
         
Protok 43 m3/h 25 m3/h 180 m3/h 130 m3/h
         
Tečnost - kanalizaciona voda
- mulj
- povratni i fermentisani mulj
- otpadna voda
- otpadna voda u domaćinstvima
otpadna voda
- fekalna voda
- netretirana kanalizaciona voda
- mulj u cirkulacionim i grejnim instalacijama
- povratni i fermentisani mulj
- kišnica
- otpadna voda

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Mob: 064/0 333 715