Revers osmoza

Revers osmoza

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

Revers osmoza

Filter

Osnovni elemenat uređaja za revers osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmotska membrana (RO membrana) smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Na slici je prikazan danas najčešće korišćeni tip membrane tzv. "spiralno" motana membrana. Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

Prednosti revers osmoze (RO) u odnosu na demineralizaciju (DI)

- RO uređaj daje kontinualno prečišćenu vodu istog kvaliteta, dok se kvalitet DI vode postepeno pogoršava zasićenjem jonoizmenjivačkih masa i približavanjem kraju radnog ciklusa.

- Hemikalije za regeneraciju opterećuju cenu proizvedene DI vode.

- DI koristi dve izuzetno agresivne hemikalije sonu kiselinu (HCl) i natrijum hidroksid (NaOH) koje zahtevaju specijalno rukovanje i skladištenje.

- Isparenja rastvora sone kiseline i natrijum hidroksida mogu delovati veoma štetno na ljudsko zdravlje i opremu u prostoru gde se uređaj nalazi.

- RO uređaj ima kontinualno oticanje koncentrata koji u glavnom ne zahteva nikakav tretman pre ispuštanja u kanalizaciju. Kod DI se tokom regeneracije otpadna voda mora sakupljati u tzv. neutralizacionu kadu. Nakon završene regeneracije mora se izvršiti neutralizacija otpadne vode, a kako je u njoj veoma velika koncentracija soli vrlo često su potrebna velika razblaženja pre ispuštanja u neki recipient što onda znatno pogoršava stepen iskorišćenja.

- Za razliku od DI, RO membrane uklanjaju viruse, bakterije, alge, pirogene materije i suspendovane čestice. Pirogene materije su toksične supstance, a predstavljaju proizvode matabolizma mikroorganizama kao i produkte njihovog raspadanja.

- RO uređaj je u startu skuplji, ali su mu obično eksploatacioni troškovi niži.

- Potrošnja električne energije je kod RO uređaja je osetno veća nego kod DI.

- Iskorišćenje vode je kod DI bolje nego kod RO. Uobičajeno iskorišćenje vode kod RO uređaja je oko 60 – 70 %, dok je kod DI oko 85 - 90 %.

RO uređaj PRF-RO RO uređaji za pripremu vode za
potrebe laboratorija
RO uređaji većih kapaciteta
PRF RO TSRO laboratorijski RO sistemi
RO uređaji kapaciteta
do 100 l/h
RO uređaj kapaciteta 50 - 100 l/h,
opremljen MB kolonom za dobijanje vode provodnosti ispod 0,1 microS
RO uređaji većih kapaciteta

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720