Priprema vode

Priprema vode

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

RO membrana
Priprema vode za piće i manje komercijalne zahteve


Uređaji na principu revers osmoze rade tako što napojna voda prolazi kroz predfiltere, zatim kroz RO membranu i post filter sa aktivnim ugljem.

RO višestepeni kućni prečišćivači vode iz našeg asortimana su bez konkurencije u pogledu cene i garancije koju Vam pružamo.
Filteri za vodu iz iz naše ponude su najkvalitetniji filteri na tržištu. Filteri za vodu namenjeni kućnoj upotrebi moraju da budu jasno definisanog porekla, odnosno kupljeni direktno kod uvoznika. Filteri za vodu moraju biti pregledani u nekoj od državnih ustanova poput Zavoda za zdravlje Republike Srbije. Filteri za vodu ne kupuju se na kućnim prezentacijama od preprodavaca po duplo višim cenama, sumnjivog kvaliteta i sa neizvesnim nivoom post-prodajne usluge.
Kućni filteri za vodu serije RO sa osmotskom membranom 50gpd su najprodavaniji aparati za prečišćavanje vode već 15 godina. Odlikuje ih pouzdanost, kvalitetne komponente, visok nivo tehničkih rešenja poput "manual flush" opcije za ispiranje membrane reverzne osmoze i novih "tiger" konektora koji trpe pritiske preko 40 BAR. Filteri za vodu na domaćem tržištu na slikama manje više izgledaju isto, ali razlike su enormne. Kada razmišljate o nabavci kućnog uređaja za prečišćavanje vode, CWT savetuje da opremu za filtraciju vode nikada ne kupujete na prezentacijama već da obavezno posetite sedište firme od koje želite da nabavite ovu vrstu opreme.
Osnovni element uređaja za revers osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmozna membrana (RO membrana) smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu da prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Na slici je prikazan danas najčešće korišćeni tip membrane tzv. "spiralno" motana membrana.

Voda struji površinom membrane, a kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat.

Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.
Permeat prolazi preko postfiltera sa aktivnim ugljem i, opciono, remineralizatora pre točenja na slavini za istakanje.

Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-50BP su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće ili manje komercijalne potrebe. Model TSRO-50BP je opremljen i booster pumpom i predstavlja idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.

Ovi uređaji su idealni i na svakom mestu gde se zahtevaju manje količine čiste vode iz koje su najvećim delom uklonjene rastvorene soli. Takve potrebe su npr. u foto i drugim laboratorijama, kozmetičkim salonima, u akvaristici, za parne pegle, za paročistače, za ovlaživače vazduha, za razblaživanje alkohola kao i mnoge druge.

Ukoliko se uređaj instalira u domaćinstvu, najčešće se postavlja u kuhinjski elemenat ispod sudopere, kako ne bi zauzimao mesto na radnoj ploči u kuhinji i u tom slučaju se pored postojeće slavine postavlja još jedna na kojoj se istače prečišćena voda sa uređaja. Prilikom instalacije potrebno je obezbediti i električni priključak za model sa booster pumpom. Prema želji korisnika mogući su i drugačiji načini montaže.

RO uređaj TSRO-50 RO uređaj TSRO-50BP
Petostepeni RO sistem Petostepeni RO sistem sa booster pumpom

 

Tehničke karakteristike
     
Tip uređaja
TSRO-50
TSRO-50BP
Električno napajanje:
---
220 V / 50 Hz
Metoda filtracije:
revers osmoza
revers osmoza
Booster pumpa:
ne
da
Granulisani ugljeni predfilter:
LA 10"
LA 10"
Mehanički predfilter:
PP 20 µm 10"
PP 20 µm 10"
Mehanički predfilter:
PP 5 µm 10"
PP 5 µm 10"
RO membrana:
TFM - 50
TFM - 50
Postfilter sa aktivnim ugljem:
kapsulirani
kapsulirani
Zapremina rezervoara:
10 l
10 l
Kapacitet sistema:
do 190 l/dan
(zavisi od napojnog pritiska)
190 l/dan
Dimenzije (Š x V x D) mm:
400 x 410 x 145
360 x 460 x 190
Težina:
5 kg
8,6 kg


Elementi uređaja TSRO-50
     
TSRO-50

 

 

Prednosti sistema TSRO-50 i TSRO-50BP

- održavanje je veoma jednostavno i ekonomično

- zamenu svih elemenata može obaviti i sam korisnik uz detaljno uputstvo koje se dobija uz uređaj

- kod uređaja TSRO-50 nije potrebno električno napajanje

- uklanja 95 - 98 % svih sastojaka iz vode

- proizvodi do 190 l/dan prečišćene vode

 

Važne napomene

 

- kod montaže uređaja TSRO-50BP potrebno je obezbediti i električno napajanje uređaja

- iskorišćenje uređaja je oko 15%

- dodatno se može dograditi remineralizator koji vraća deo minerala u već prečišćenu vodu.

- filteri i RO membrana imaju radni vek i moraju se menjati u određenim intervalima kako bi sistem pravilno funkcionisao.

Održavanje uređaja

Održavanje uređaja se svodi na periodičnu zamenu elemenata: predfiltera, postfiltera i RO membrane. Zemena je veoma jednostavna i uz uputstvo koje se dobija uz uređaj, svaki korisnik je može obaviti sam.

Elemenat
period zamene
Granulisani ugljeni predfilter
6 - 8 meseci
Mehanički predfilter 20 µm
6 - 8 meseci
Mehanički predfilter 5 µm
6 - 8 meseci
RO membrana
2 - 3 godine
Postfilter
prilikom zamene membrane


Periodi zamene se mogu razlikovati pošto direktno zavise od kvaliteta napojne vode i količine prečišćene voe.

Šta se nalazi u kompletu?

Svaki komplet sadrži: kompletan uređaj TSRO-50 ili TSRO-50 BP, rezervoar zapremine 10 l, napojni priključak sa ventilom, kanalizacioni priključak, ventil rezervoara, slavinu za istakanje prečišćene vode, ključ za odvijanje kućišta predfiltera i membrane, komplet za montažu slavine na zid, crevo za povezivanje uređaja.

RO pakovanje
Pakovanje uređaja

 

RO komplet
Kompletni elementi potrebni za priključivanje uređaja koji se nalaze u kompletuAdresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720