Filtracija

Filtracija

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

KF 10" i KF 20" - kućišta filtera

Filter

Glava filtera je izrađena od polipropilena, navojni priključci su sa mesinganim ojačanjima, telo filtera je providno radi lake vizuelne kontrole zaprljanosti filter uloška. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, slavina, bojlera, mašina za pranje veša, sudova i ostalih uređaja. Maksimalni radni pritisak 8 bar, priključci 1/2", 3/4" i 1".

AP Easy - samoispirni filteri

samoisperivi filter

Uklanjanje grubljih suspendovanih čestica iz vode. Uglavnom se koriste samostalno ili kao predfilteri ispred finijih stepeni filtracije. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Maksimalni radni pritisak 8 bar, finoća filtracije 80 µm, priključci 3/4" i 1".

PP - polipropilenski jednokratni filter ulošci

Filter uložak

Veoma efikasno uklanjanje suspendovanih čestica iz vode. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10", 20", 30", 40" i porozitetima 1, 5, 10, 25, 50 µm.

PER - perivi filter ulošci

perivi filter uložak

Uklanjanje grubljih suspendovanih čestica iz vode. Uglavnom se koriste samostalno ili kao predfilteri ispred finijih stepeni filtracije. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10" i 20", poroziteta su 80 µm.

GAC - kanisteri sa granulisanim aktivnim ugljem

filter uložak sa aktivnim ugljem

Filtracija grubljih suspendovanih čestica, dehlorisanje i dezodorizacija (uklanjanje teških metala, ukusa, mirisa i boje). Koriste se u pripremi vode za piće i zaštitu različitih uređaja kao npr. manjih RO uređaja. Proizvode se u dužinama od 10" i 20".

CB - ugljeni blok filter ulošci

ugljeni blok filter

Filtracija finih suspendovanih čestica, dehlorisanje i dezodorizacija (uklanjanje teških metala, ukusa, mirisa i boje). Koriste se u pripremi vode za piće i zaštitu različitih uređaja kao npr. manjih RO uređaja. Proizvode se u dužinama od 10" i 20", poroziteta 10 µm.

KF BB - kućišta filtera BigBlue

Big blue filter

Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote, bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10" i 20" sa priključcima 1", 1 1/4" i 1 1/2"

Samoispirni filteri BigBlue

big blu filter uložak

Uklanjanje grubljih suspendovanih čestica iz vode. Uglavnom se koriste samostalno ili kao predfilteri ispred finijih stepeni filtracije. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10" i 20" sa priključcima 1", 1 1/4" i 1 1/2".

BB - perivi filter ulošci

Filter big blue

Filter uložak za filter kućišta BigBlue. Uklanjanje grubljih suspendovanih čestica iz vode. Uglavnom se koriste samostalno ili kao predfilteri ispred finijih stepeni filtracije. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10" i 20", poroziteta su 80 µm..

BB - jednokratni filter ulošci

Filter

Uklanjanje grubljih suspendovanih čestica iz vode. Uglavnom se koriste samostalno ili kao predfilteri ispred finijih stepeni filtracije. Filter uložak za filter kućišta BigBlue. Veoma efikasno uklanjanje suspendovanih čestica iz vode. Filtracija vode u industriji i domaćinstvima, zaštita instalacija, pumpi, uređaja, izmenjivača toplote,bojlera, mašina za pranje veša, sudova... Proizvode se u dužinama od 10", 20", poroziteta 1, 5, 20, 50 µm. .

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720