Dozir pumpe

Doziranje hemikalija

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

Doziranje hemikalijaDozir pumpa
Dozir pumpe su proizvod renomiranog italijanskog proizvođača Etatron D.S. Opremljene priključkom za kontakni merač protoka, a imaju ugrađen množač i delitelj dolaznih impulsa. Opremljene su prekidačem niskog nivoa sredstva za doziranje koji sprečava rad pumpe na “suvo” u slučaju nestanka sredstva za doziranje.

Pumpe poseduju mogućnost podešavanja zapremine takta u iznosu od 20 – 100 %, što omogućava veoma precizno podešavanje doziranja.

- pumpe mogu biti izvedene u DLX varijanti koja je predviđena da se montira na zid ili DLXB varijanti sa postoljem za montažu na posudu za hemikaliju koja se dozira
- plastično kućište otporno na agresivne hemikalije
- IP65 zaštita
- ručni odzračni ventil, automatski odzračni ventil kao opcija
- podešavanje zapremine takta (hoda membrane)
- merenje nivoa hemikalije za doziranje (plovak se naručuje posebno)
- usisna visina: maksimum 2 m
- maksimalan broj impulsa/min: 120
- električno napajanje 230 V - 50/60 Hz


Sve dozir pumpe se standardno isporučuju sa sledećim elementima:- injekcioni ventil
- PE creva za povezivanje injekcionog ventila i pumpe
- PVC crevo za povezivanje usisnog ventila i pumpe
- PVC crevo za odzračivanje pumpe
- usisni ventil sa filterom

Pumpe se po zahtevu isporučuju sa plovkom za registrovanje minimalnog nivoa hemikalije u posudi za doziranje kako bi se sprečilo povlačenje vazduha i rad pumpe na suvo.
Materijali pumpe:

- glava pumpe: PP, opcije: PVDF, PVC i PTFE
- membrana: PTFE
- ventili: FPM (Viton), opcije: EPDM (Dutral), NBR (Nitril) i silikon
- opcija: keramičke kuglice u nepovratnim ventilima
- usisni filter: PP-FPM (Viton)
- injekcioni ventil: PP-FPM (Viton)

Tipovi dozir pumpidozir pumpa dozir pumpa   Dozirka
Podešavanje zapremine takta vrši se preko regulatora sa zadnje strane dozir pumpe.
model MA/MB model VFT/MBB  
- mikroprocesorski kontroler
- displej sa 3 cifre
- fiksno doziranje
- podešavanje protoka 0 - 100%
- merenje nivoa hemikalije koja se dozira
- mikroprocesorski kontroler
- displej sa 3 cifre
- proporcionalno doziranje
- načini rada: fiksni , 1 x n, 1/n
- merenje nivoa hemikalije koja se dozira
- podešavanje zapremine takta
 

Kod pumpi sa fiksnim doziranjem, pumpa uvek radi sa istim kapacitetom bez obzira na protok vode u cevovodu u koji se dozira.

Kod pumpi sa proporcionalnim doziranjem, pumpa dozira jedan takt na jedan dolazni impuls sa kontaktnog merača protoka koji se ugrađuje na cevovod. U ovom slučaju doziranje je uvek proporcionalno protoku i može se precizno održavati potrebna koncentracija hemikalije u vodi.

Moguće su i opcije delitelja (1/n) i množitelja (1 x n) dolaznih impulsa tako da se pumpa može veoma lako prilagoditi potrebama doziranja.

Kontaktni merač protoka

Kontaktni merač protoka ima dve funkcije. Prva je da meri proteklu količinu vode kao i svaki drugi kumulativni merač protoka, a druga je mogućnost upravljanja pumpom za doziranje. Merač je snabdeven rid releom koji na određenu količinu vode daje jedan beznaponski kontakt. Merač se povezuje sa dozir pumpom koja vrši doziranje u skladu sa pristiglim beznaponskim kontaktima sa merača protoka. Tako se ostvaruje proporcionalno doziranje pri kome je koncentracija sredstva koje se dozira uvek ista i nezavisna od protoka.

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720