Demineralizator

Demineralizacija

by Đorđe | Category Tretman voda | Februar 24th, 2015

Demineralizacija

demineralizator

Često se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, higijenskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se može dobit postupkom jonoizmenjivačke demineralizacije. Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačkim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli.

Jonoizmenjivačka masa u ovim kolonama se regeneriše rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Demineralizatore proizvodimo od izuzetno kvalitetnih komponenata. U standardnoj varijanti oni su dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”mešana” (MB) kolona, koja uklanja i najveći deo preostalih elektrolita i vrši korekciju pH vrednosti. Jonoizmenjivačke kolone su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom košuljicom i vanjskim slojem od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknom koji daje mehaničku čvrstinu i otpornost na pritiske do 10 bari.

Konstrukcija je potpuno antikorozivna i omogućava dobijanje demineralizovane vode izuzetnog kvaliteta. Upravljačka automatika je proizvođača ”AUTOTROL” i takođe je izvedena u potpunosti od nekorodirajućih materijala. Karakteriše je visoka pouzdanost i trajnost. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH). Nakon ručne inicijalizacije regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mogu se primenjivati u bolničkim, industrijskim i foto laboratorijama, pri proizvodnji alkoholnih pića, pri proizvodnji vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda, a diskontinuitet u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem.

Ukoliko je diskontinuitet problematičan i treba obezbediti proizvodnju demineralizovane vode tokom 24 h dnevno, proizvodimo i duplex sisteme koji se sastoje od dva standardna demineralizatora čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski PLC kontroler.

Opis elemenata sistema

demineralizator

demineralizator

Šematski prikaz demineralizatora

demineralizator

Tip demineralizatora:
DEMI 1
DEMI 2
DEMI 3
DEMI 4
DEMI 5
 
Katjonska kolona:
0735
0835
0844
1044
1054
- dimenzije kolone (D x h (mm)):
181 x 904
206 x 905
206 x 1131
257 x 1130
257 x 1390
- zapremina kolone (l):
21
26
34
51
63
- vrsta jonoizmenjivačke mase:
Amberlite IR 120
Amberlite IR 120
Amberlite IR 120
Amberlite IR 120
Amberlite IR 120
- količina mase (l):
15
20
25
40
50
- regenerans:
25 %HCl
25 %HCl
25 %HCl
25 %HCl
25 %HCl
- potrošnja regeneransa (l/reg):
15
20
25
35
40
 
Anjonska kolona:
0935
1035
1044
1344
1354
- dimenzije kolone (D x h (mm)):
232 x 905
257 x 903
257 x 1130
334 x 1142
334 x 1400
- zapremina kolone (l):
32
39
51
86
105
- vrsta jonoizmenjivačke mase:
Amberlite IRA 402
Amberlite IRA 402
Amberlite IRA 402
Amberlite IRA 402
Amberlite IRA 402
- količina mase (l):
25
30
40
70
80
- regenerans:
20 % NaOH
20 % NaOH
20 % NaOH
20 % NaOH
20 % NaOH
- potrošnja regeneransa (l/reg):
15
20
25
35
40
 
Radni pritisak (bar):
2 - 8
2 - 8
2 - 8
2 - 8
2 - 8
Radna temperatura ( °C):
2 - 35
2 - 35
2 - 35
2 - 35
2 - 35
Priključci ("):
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
Radni protok (l/h):
600
800
1000
1500
2000
Kapacitet uređaja (val):
15
20
25
45
50

Adresa

  • CWT Bazeni za kupanje i tretman voda
  • Adresa: Trnava Čačak,
    32104
  • Email: tretmanvoda@gmail.com
  • Website: www.tretmanvoda.co.rs
  • Website: www.opremazabazene.co.rs
  • Mob: 066/209 720